www.fotoHD.sk
adresa:
Južná trieda 55,
04001, Košice
e-mail:
info@fotohd.sk

Kontakt: Ivan Zmoray
Mobil: 0949 578 643
Email: zmorko@fotohd.sk

Kontakt: Marcel Boldižar
Mobil: 0908 666 609
Email: mako@fotohd.sk

Kontakt: Viktor Bednár
Mobil: 0949 253 633
Email: viki@fotohd.sk

Fakturačné údaje:
C4R s.r.o, Zombová 27, 040 23, Košice
IČO: 47 194 731
IČ DPH: SK2023790692

Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 4018386069 / 7500